Статистика процедуре

КоракОбављено
1Корак прихватања/одбијања/измене мета-података56
2Скуп са Прихвати/Одбиј/Измени корацима за метаподатке56
3Корак измене метаподатака53