Најчешће претраживани појмови

Претраживани појмоваПретраживања% укупногПрегледа страница / претраживања
1version_keyword:publishedVersion1927830.22%0.00
2type_keyword:article1878229.45%0.00
3subject_keyword:kukuruz1282020.10%0.00
4subject_keyword:maize1119017.54%0.00
5subject_keyword:prinos824412.92%0.00
6rank_keyword:M52757211.87%0.00
7subject_keyword:yield751311.78%0.00
8rank_keyword:M51735811.54%0.00
9rank_keyword:M2342826.71%0.00
10dateIssued_keyword:[2010 TO 2019]35655.59%0.00

Укупно

Претраживања% укупногПрегледа страница / претраживања
63784100.00%0.00