Show simple item record

Svojstva različitih silažnih hibrida kukuruza

dc.creatorNikolić, Valentina
dc.creatorŽilić, Slađana
dc.creatorRadosavljević, Milica
dc.creatorVančetović, Jelena
dc.creatorBožinović, Sofija
dc.date.accessioned2022-04-27T12:55:33Z
dc.date.available2022-04-27T12:55:33Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn2217-5369
dc.identifier.urihttp://rik.mrizp.rs/handle/123456789/861
dc.description.abstractThe aim of this study was to observe the properties of ten maize hybrids from Serbia including agronomic traits, lignocellulosic fibre composition and in vitro dry matter digestibility. Five yellow kernel dent hybrids and five analogue red kernel hybrids were used in this study to evaluate the agronomic traits, dry matter content of the whole plant, lignocellulosic fibre composition, ratios between different fibres, in vitro dry matter and NDF digestibility. Correlation coefficients between the investigated traits of the maize hybrids were assessed. Even though the results of our study showed variations regarding nutritional composition of the whole maize plant between the investigated maize hybrids, the hybrid and the differences in kernel colour (yellow or red) did not considerably affect the properties that influence quality of the maize hybrids for silage production. The highest IVDMD was determined in yellow kernel hybrid ZP 388, while the maximum NDFD was detected in the red kernel hybrid ZP 606red which also showed the lowest ADL/NDF and ADF/NDF ratios. The results indicate that all of the hybrids used in this study are good candidates for the production of high-quality silage for ruminant nutrition.sr
dc.description.abstractЦиљ овог истраживања био је да се испитају особине десет хибрида кукуруза из Србије укључујући агрономска својства, састав лигноцелулозних влакана и in vitro сварљивост суве материје. Пет хибрида зубана жутог зрна и пет аналогних хибрида црвеног зрна коришћени су у овом истраживању како би се испитала агрономска својства, садржај суве материје целе биљке, садржај лигноцелулозних влакана, односи између појединих лигноцелулозних фракција, in vitro сварљивост суве материје и сварљивости NDF-а. Одређени су коефицијенти корелације између појединих особина хибрида кукуруза. Иако су резултати истраживања показали варијације у погледу нутритивног састава целе биљке кукуруза између испитиваних хибрида, сам хибрид и разлике у боји зрна (жута или црвена) нису значајно утицали на квалитет хибрида кукуруза за производњу силаже. Највиша IVDMD је одређена у хибриду жутог зрна ZP 388, док је хибрид црвеног зрна ZP 606red имао највиши NDFD, као и најниже односе фракција ADL/NDF и ADF/NDF. Резултати указују да сви хибриди из овог истраживања представљају одличне кандидате за производњу квалитетне силаже за исхрану преживара.sr
dc.language.isosrsr
dc.language.isoensr
dc.publisherNovi Sad : University of Novi Sad, Institute of Food Technology (FINS)sr
dc.publisherNovi Sad : Univerzitet u Novom Sadu, Naučni institut za prehrambene tehnologijesr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/inst-2020/200040/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourceFood and Feed Researchsr
dc.subjectmaize hybridssr
dc.subjectlignocellulosic fibressr
dc.subjectin vitro dry matter digestibilitysr
dc.subjectхибриди кукурузаsr
dc.subjectлигноцелулозна влакнаsr
dc.subjectin vitro сварљивост суве материјеsr
dc.titleProperties of different silage maize hybridssr
dc.titleSvojstva različitih silažnih hibrida kukuruzasr
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBYsr
dc.citation.volume47
dc.citation.issue2
dc.citation.spage139
dc.citation.epage147
dc.identifier.doi10.5937/ffr47-29244
dc.identifier.fulltexthttp://rik.mrizp.rs/bitstream/id/4399/bitstream_4399.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record