Show simple item record

Hektolitarska masa žita u semenarskoj literaturi Srbije

dc.creatorMirić, Mladen
dc.creatorJovin, Predrag
dc.creatorFilipović, Milomir
dc.date.accessioned2019-05-16T12:07:31Z
dc.date.available2019-05-16T12:07:31Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn0351-0999
dc.identifier.urihttp://rik.mrizp.rs/handle/123456789/162
dc.description.abstractWheat kernel has hundreds of features, of which 20% are important for market while 10-15 are currently under investigation, including test weight (TW) of grains. Domestic literature data dealing area test weight is scarce, not containing any comprehensive study. Therefore, the paper was aimed to establish 1) the role of TW (important parameter when projecting storage facilities and equipment), 2) the importance of TW (higher TW is an element of marketing, sensory quality, price, acceptability' on market, 3) the forming factors: a) agro ecological (abiotic and biotic) and b) agro technological (agro technical, drying, processing), and 4) the principles of forming higher TW. There are numerous factors that affect test weight increase beside genomics and breeding; field choice, cultivation, optimal density in sowing, moderate maturing, irrigation, mild wind, high level of pollination, protection from, pests, heat shock, slow maturing, harvest before full maturity with combine, slow drying and thorough material cleaning. It would be useful to passes detailed data for each variety on conditions and technology that increase TW.en
dc.description.abstractSeme, odnosno zrno ima oko stotinak svojstava, od kojih 20% ima značaj za tržište, dok se 10-15 zvanično ispituje, uključujući hektolitarsku masu zrna (HM) kod nekih žita. U domaćoj semenarskoj literaturi nađen je veći broj manjih napisa o HM, ali nema ni jedan koji je sveobuhvatan. Stoga je postavljen cilj da se utvrde: 1 ) uloga HM (parametar za gabarite skladišta i opreme i indikacija jedne do dve trećine poželjnih kvalitativno-kvantitativnih osobina zrna): 2) značaj (veća HM je element marketinga, organoleptičkog utiska, formiranja cene i prođe na tržištu), 3) činioci formiranja: a) agroekološki (ablotički i biotički) i b) agrotehnološki (agrotehničke mere i režim dosušivanja i dorade) i 4) principi proizvodnje što veće HM. Uslovi i mere za postizanje veće hektolitarske mase zrna/semena, osim nas l eda i oplemenjivanja, su različiti i prilično brojni: izbor bolje parcele, kvalitetna obrada zemljišta, optimalna gustina setve. umerene doze đubrenja, navodnjavanje, blaga vetrovitost, visok stepen oprašivanja i oplodnje, integralna zaštita od štetnih organizama, izbegnut toplotni udar, sporo sazrevanje i ubiranje regulisanim kombajnom u fiziološkoj zrelosti (pre punog zrenja), sporo dosušivanje i temeljnije prečišćavanje materijala. Bilo bi dobro za svaku proširenu sortu posedovati detaljne uslove i tehnologiju proizvodnje koja daje najveći prinos i veću HM po hektaru.sr
dc.publisherUniverzitet u Novom Sadu - Tehnološki fakultet - Zavod za tehnologiju žita i brašna, Novi Sad i Udruženje za nauku i tehnologiju žita, Novi Sad
dc.rightsopenAccess
dc.sourceŽito-hleb
dc.subjectcerealsen
dc.subjectkernelen
dc.subjecttest weight (TW)en
dc.subjectTW importance / usesen
dc.subjectthe TW forming factor / increaseen
dc.subjectžitasr
dc.subjecthektolitarska masa semenasr
dc.subjectznačajsr
dc.subjectnamenasr
dc.subjectčinioci formiranjasr
dc.subjectpovećanje HMsr
dc.titleCereal test weight data in domestic breeders literatureen
dc.titleHektolitarska masa žita u semenarskoj literaturi Srbijesr
dc.typearticle
dc.rights.licenseARR
dc.citation.volume34
dc.citation.issue1-2
dc.citation.spage1
dc.citation.epage11
dc.citation.other34(1-2): 1-11
dc.identifier.rcubconv_21
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record