Sort By
Publication Year
Deposit Date
Title
Type
Access
Publication Year
2012 (2)
Type
Version
M-Rank
M52 (2)
Access

The Improvement and Preservation of Biotechnology Procedures for Rational Energy Use and Improvement of Agricultural Production Quality

Link to this page

info:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/31051/RS//

The Improvement and Preservation of Biotechnology Procedures for Rational Energy Use and Improvement of Agricultural Production Quality (en)
Унапређење биотехнолошких поступака у функцији рационалног коришћења енергије, повећања продуктивности и квалитета пољопривредних производа (sr)
Unapređenje biotehnoloških postupaka u funkciji racionalnog korišćenja energije, povećanja produktivnosti i kvaliteta poljoprivrednih proizvoda (sr_RS)
Authors

Publications

Effects of mechanized method of liquid fertilizer application in corn production

Dražić, Milan; Pajić, Miloš; Dumanović, Zoran; Radojičić, Dušan; Gligorević, Kosta; Stojanović, Miloš; Božić, Steva

(Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet - Institut za poljoprivrednu tehniku, Beograd, 2012)

TY - JOUR
AU - Dražić, Milan
AU - Pajić, Miloš
AU - Dumanović, Zoran
AU - Radojičić, Dušan
AU - Gligorević, Kosta
AU - Stojanović, Miloš
AU - Božić, Steva
PY - 2012
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/451
AB - Conventional corn production assumes usage of standard inorganic fertilizers which can be added to the soil by different methods. Unlike conventional production, this research was conducted with assumption that by using different application rates of basic and liquid starter fertilizers, as well as, with improved method of their application, higher yield values and lower moisture content of harvested kernels would be realized. This paper explored influence of mechanized application with different rates and ways of broadcasting basic and liquid starter fertilizer to the soil for corn production. Liquid starter fertilizers were applied concurrently with plantation in two ways: in lanes and spots individually for each plant. The results obtained show that kernel yield was higher in areas where starter fertilizer application was performed for 1.79 t·ha-1, while kernel moisture contents was 3.6% lower compared to results obtained over control surfaces.
AB - Konvencionalna proizvodnja kukuruza podrazumeva upotrebu standardnih mineralnih hraniva koja se u zemljište mogu uneti na različite načine. Za razliku od konvencionalne proizvodnje, ova istraživanja su sprovedena uz pretpostavku da će se primenom različitih normi osnovnih i tečnih startnih đubriva kao i unapređenim načinom njihove aplikacije ostvariti veće vrednosti prinosa i niži sadržaj vlage ubranog zrna. U radu je istraživan uticaj mehanizovane aplikacije različitih normi i načina unošenja osnovnog i tečnog startnog đubriva u zemljište pri proizvodnji merkantilnog kukuruza. Aplikacija tečnih startnih đubriva vršena je istovremeno sa setvom i to na dva načina: u trake i tačke pojedinačno za svaku biljku. Dobijeni rezultati pokazuju da je prinos zrna na površinama gde je vršena aplikacija startnog đubriva viši za 1,79 t·ha-1, dok je sadržaj vlažnosti zrna niži za 3,6% u odnosu na rezultate dobijene na kontrolnoj površini.
PB - Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet - Institut za poljoprivrednu tehniku, Beograd
T2 - Poljoprivredna tehnika
T1 - Effects of mechanized method of liquid fertilizer application in corn production
T1 - Efekti mehanizovanog načina aplikacije tečnog startnog đubriva u proizvodnji kukuruza
VL - 37
IS - 3
SP - 63
EP - 70
ER - 
@article{
author = "Dražić, Milan and Pajić, Miloš and Dumanović, Zoran and Radojičić, Dušan and Gligorević, Kosta and Stojanović, Miloš and Božić, Steva",
year = "2012",
url = "http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/451",
abstract = "Conventional corn production assumes usage of standard inorganic fertilizers which can be added to the soil by different methods. Unlike conventional production, this research was conducted with assumption that by using different application rates of basic and liquid starter fertilizers, as well as, with improved method of their application, higher yield values and lower moisture content of harvested kernels would be realized. This paper explored influence of mechanized application with different rates and ways of broadcasting basic and liquid starter fertilizer to the soil for corn production. Liquid starter fertilizers were applied concurrently with plantation in two ways: in lanes and spots individually for each plant. The results obtained show that kernel yield was higher in areas where starter fertilizer application was performed for 1.79 t·ha-1, while kernel moisture contents was 3.6% lower compared to results obtained over control surfaces., Konvencionalna proizvodnja kukuruza podrazumeva upotrebu standardnih mineralnih hraniva koja se u zemljište mogu uneti na različite načine. Za razliku od konvencionalne proizvodnje, ova istraživanja su sprovedena uz pretpostavku da će se primenom različitih normi osnovnih i tečnih startnih đubriva kao i unapređenim načinom njihove aplikacije ostvariti veće vrednosti prinosa i niži sadržaj vlage ubranog zrna. U radu je istraživan uticaj mehanizovane aplikacije različitih normi i načina unošenja osnovnog i tečnog startnog đubriva u zemljište pri proizvodnji merkantilnog kukuruza. Aplikacija tečnih startnih đubriva vršena je istovremeno sa setvom i to na dva načina: u trake i tačke pojedinačno za svaku biljku. Dobijeni rezultati pokazuju da je prinos zrna na površinama gde je vršena aplikacija startnog đubriva viši za 1,79 t·ha-1, dok je sadržaj vlažnosti zrna niži za 3,6% u odnosu na rezultate dobijene na kontrolnoj površini.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet - Institut za poljoprivrednu tehniku, Beograd",
journal = "Poljoprivredna tehnika",
title = "Effects of mechanized method of liquid fertilizer application in corn production, Efekti mehanizovanog načina aplikacije tečnog startnog đubriva u proizvodnji kukuruza",
volume = "37",
number = "3",
pages = "63-70"
}
Dražić, M., Pajić, M., Dumanović, Z., Radojičić, D., Gligorević, K., Stojanović, M.,& Božić, S. (2012). Efekti mehanizovanog načina aplikacije tečnog startnog đubriva u proizvodnji kukuruza.
Poljoprivredna tehnikaUniverzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet - Institut za poljoprivrednu tehniku, Beograd., 37(3), 63-70.
Dražić M, Pajić M, Dumanović Z, Radojičić D, Gligorević K, Stojanović M, Božić S. Efekti mehanizovanog načina aplikacije tečnog startnog đubriva u proizvodnji kukuruza. Poljoprivredna tehnika. 2012;37(3):63-70
Dražić Milan, Pajić Miloš, Dumanović Zoran, Radojičić Dušan, Gligorević Kosta, Stojanović Miloš, Božić Steva, "Efekti mehanizovanog načina aplikacije tečnog startnog đubriva u proizvodnji kukuruza" 37, no. 3 (2012):63-70

Long term effects of the application of ameliorative tillage systems on heavy mechanical composition soils in crop production

Pajić, Miloš; Dumanović, Zoran; Ercegović, Đuro; Gligorević, Kosta; Oljača, Mićo V.; Dragičević, Vesna

(Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet - Institut za poljoprivrednu tehniku, Beograd, 2012)

TY - JOUR
AU - Pajić, Miloš
AU - Dumanović, Zoran
AU - Ercegović, Đuro
AU - Gligorević, Kosta
AU - Oljača, Mićo V.
AU - Dragičević, Vesna
PY - 2012
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/409
AB - There are around 400,000 hectares of soils with heavy mechanical composition, and the greatest part of the production area is under crops. The long term soil tillage by conventional methods (using plough) and a large number of passages of mechanization in this type of soil causes a subarable waterproof layer, with a lot of negative consequences in a crop production. This research aims at defining the impact of an ameliorative tillage of soils with heavy mechanical composition and its long term effects on distribution of nitrogen and moisture in the soil and yield of main crops in dry farming conditions. There is an increased average soil moisture in the ATS treatment, by 1.25% compared to the CT treatment. The biggest difference in yields between the ATS and CT treatments was observed during 2009/10 in wheat production, where the difference was 26.5% in favor of the ATS treatment. The biggest difference in yield was achieved in the year with the highest rainfall during vegetative growth of wheat.
AB - U Srbiji ima oko 400.000 ha zemljišta teškog mehaničkog sastava, a najveći deo tih proizvodnih površina se nalazi pod ratarskim kulturama. Višegodišnja obrada zemljišta konvencionalnim metodama (pomoću raonog pluga) i velikog broja prolaza sredstava mehanizacije na ovom tipu zemljišta izaziva stvaranje podoraničnog vodonepropusnog sloja, sa puno negativnih posledica u ratarskoj proizvodnji. Ovo istraživanje je usmereno ka definisanju uticaja meliorativne obrade zemljišta teškog mehaničkog sastava i produženog dejstva iste na distribuciju azota i vlage u zemljištu, kao i prinos glavnih ratarskih kultura u uslovima suvog ratarenja. Primetna je veća prosečna vlažnosti zemljišta kod tretmana ATS, i to za 1,25% u odnosu na CT tretman. Najveća razlika u prinosima između ATS i CT tretmana je uočena 2009-10 godine u proizvodnji pšenice, gde je razlika iznosila 26,5% u korist ATS tretmana. Najveća razlika u prinosima je ostvarena u godini sa najvećom količinom padavina ostvarenih tokom vegetativnog perioda proizvodnje pšenice.
PB - Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet - Institut za poljoprivrednu tehniku, Beograd
T2 - Poljoprivredna tehnika
T1 - Long term effects of the application of ameliorative tillage systems on heavy mechanical composition soils in crop production
T1 - Efekti produženog dejstva primene meliorativnog sistema obrade zemljišta teškog mehaničkog sastava u proizvodnji ratarskih kultura
VL - 37
IS - 4
SP - 59
EP - 67
ER - 
@article{
author = "Pajić, Miloš and Dumanović, Zoran and Ercegović, Đuro and Gligorević, Kosta and Oljača, Mićo V. and Dragičević, Vesna",
year = "2012",
url = "http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/409",
abstract = "There are around 400,000 hectares of soils with heavy mechanical composition, and the greatest part of the production area is under crops. The long term soil tillage by conventional methods (using plough) and a large number of passages of mechanization in this type of soil causes a subarable waterproof layer, with a lot of negative consequences in a crop production. This research aims at defining the impact of an ameliorative tillage of soils with heavy mechanical composition and its long term effects on distribution of nitrogen and moisture in the soil and yield of main crops in dry farming conditions. There is an increased average soil moisture in the ATS treatment, by 1.25% compared to the CT treatment. The biggest difference in yields between the ATS and CT treatments was observed during 2009/10 in wheat production, where the difference was 26.5% in favor of the ATS treatment. The biggest difference in yield was achieved in the year with the highest rainfall during vegetative growth of wheat., U Srbiji ima oko 400.000 ha zemljišta teškog mehaničkog sastava, a najveći deo tih proizvodnih površina se nalazi pod ratarskim kulturama. Višegodišnja obrada zemljišta konvencionalnim metodama (pomoću raonog pluga) i velikog broja prolaza sredstava mehanizacije na ovom tipu zemljišta izaziva stvaranje podoraničnog vodonepropusnog sloja, sa puno negativnih posledica u ratarskoj proizvodnji. Ovo istraživanje je usmereno ka definisanju uticaja meliorativne obrade zemljišta teškog mehaničkog sastava i produženog dejstva iste na distribuciju azota i vlage u zemljištu, kao i prinos glavnih ratarskih kultura u uslovima suvog ratarenja. Primetna je veća prosečna vlažnosti zemljišta kod tretmana ATS, i to za 1,25% u odnosu na CT tretman. Najveća razlika u prinosima između ATS i CT tretmana je uočena 2009-10 godine u proizvodnji pšenice, gde je razlika iznosila 26,5% u korist ATS tretmana. Najveća razlika u prinosima je ostvarena u godini sa najvećom količinom padavina ostvarenih tokom vegetativnog perioda proizvodnje pšenice.",
publisher = "Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet - Institut za poljoprivrednu tehniku, Beograd",
journal = "Poljoprivredna tehnika",
title = "Long term effects of the application of ameliorative tillage systems on heavy mechanical composition soils in crop production, Efekti produženog dejstva primene meliorativnog sistema obrade zemljišta teškog mehaničkog sastava u proizvodnji ratarskih kultura",
volume = "37",
number = "4",
pages = "59-67"
}
Pajić, M., Dumanović, Z., Ercegović, Đ., Gligorević, K., Oljača, M. V.,& Dragičević, V. (2012). Efekti produženog dejstva primene meliorativnog sistema obrade zemljišta teškog mehaničkog sastava u proizvodnji ratarskih kultura.
Poljoprivredna tehnikaUniverzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet - Institut za poljoprivrednu tehniku, Beograd., 37(4), 59-67.
Pajić M, Dumanović Z, Ercegović Đ, Gligorević K, Oljača MV, Dragičević V. Efekti produženog dejstva primene meliorativnog sistema obrade zemljišta teškog mehaničkog sastava u proizvodnji ratarskih kultura. Poljoprivredna tehnika. 2012;37(4):59-67
Pajić Miloš, Dumanović Zoran, Ercegović Đuro, Gligorević Kosta, Oljača Mićo V., Dragičević Vesna, "Efekti produženog dejstva primene meliorativnog sistema obrade zemljišta teškog mehaničkog sastava u proizvodnji ratarskih kultura" 37, no. 4 (2012):59-67