Sort By
Publication Year
Deposit Date
Title
Type
Access
Publication Year
2006 (1)
2003 (1)
2001 (1)
Type
Version
M-Rank
No records found.
Access

Milivojević, Milivoje

Link to this page

Authority KeyName Variants
60a2421b-48ed-474a-95c4-5fa03a3b4225
 • Milivojević, Milivoje (3)
Projects
No records found.

Author's Bibliography

The manifestation of symptoms of herbicide (Sulfonylurea) phytotoxic effects in their application in seed maize crop

Stefanović, Lidija; Simić, Milena; Milivojević, Milivoje; Mišović, Miroljub

(Herbološko društvo Srbije, 2006)

TY - JOUR
AU - Stefanović, Lidija
AU - Simić, Milena
AU - Milivojević, Milivoje
AU - Mišović, Miroljub
PY - 2006
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/110
AB - Effects of three sulfonylurea herbicides on 82 commercial maize inbreds, developed by the Maize Research Institute, Zemun Polje, were encompassed by the present study. Fifty six of the total number of inbreds were self-pollination ones derived in spatial isolation (PL), while the rest of 26 were inbred combinations (KL). The trial under production conditions was set up on degraded chernozem in Zemun Polje during 1997 and 1998. In 1997, the percentage of malformed plants was established for each inbred and each treatment. In 1998, phytotoxicity was determined only by the EWRC estimate. The highest percent of plants with leaf color change (45.63 %), occurring ten days upon the herbicide application (1st estimate), was observed in the treatment with rimsulfuron in 1997. The percent of injured plants in a sense of color change was on the average lower in inbred combinations (KL) than in PL inbred lines. The number of plants characterized by twisting and bending of the above ground parts was also on the average significantly lower. Injures of plants treated with primisulfuron-methyl, although the mildest, remained till the end of the growing season. The levels of phytotoxicity in PL inbreds, determined by the EWRC estimate, were higher in 1998 than 1997 and on the average ranged from 4.78 to 4.92, pointing out that plants were slightly to moderately injured.
AB - Ispitivan je uticaj tri herbicida grupe sulfonilurea na 82 komercijalne linije kukuruza Instituta za kukuruz. Od ukupnog broja ispitivanih linija, 56 su samooplodne linije iz prostorne izolacije (PL) i 26 kombinacije linija (KL). Ogled je postavljen u proizvodnim uslovima, na zemljištu tipa degradirani černozem u Zemun Polju tokom 1997 i 1998. godine. U 1997. godini na svim varijantama ogleda utvrđivan je procenat deformisanih u odnosu na ukupan broj biljaka, za svaku liniju i svaki tretman. U 1998. godini korišćena je samo EWRC ocena fitotoksičnosti. Za svaki tretman obračunate su prosečne vrednosti dobijenih rezultata i odstupanje od proseka (SD). Simptomi oštećenja biljaka linija tretiranih sulfonilurea herbicidima ispoljavala su se u pojavi različitih simptoma, koji su se sastojali u promeni boje listova i pojavi uvrnuća nadzemnog dela. Promena boje nadzemnog dela se najčešće manifestovala u vidu crvene ili žute boje listova tretiranih biljaka. Kod osetljivih genotipova, intenzitet ovih promena je tako jak da dolazi do sušenja cele biljke. Najveći procenat biljaka sa promenom boje nadzemnog dela deset dana po primeni herbicida (prva ocena) uočen na tretmanu rimsulfuronom (45,63 %). Procenat oštećenja biljaka tipa promene boje kod kombinacija linija (KL) je u proseku manji u odnosu na samooplodne PL linije. Broj biljaka kod kojih su utvrđene deformacije tipa uvrnuća nadzemnog dela biljaka je u proseku bio znatno manji. Oštećenja biljaka tretiranih sa primisulfuron-metilom, iako najmanja, zadržavaju se do kraja vegetacionog perioda. Vrednosti EWRC ocena fitotoksičnosti kod PL linija u 1998. godini su veće u odnosu na 1997. godinu i u proseku su se kretale od 4,78 do 4,92. što ukazuje na to da su oštećenja biljaka laka do umerena. Rezultati ukazuju da postoji mogućnost primene sulfonilurea herbicida kod otpornih linija kukuruza. ččinjenica da je osetljivost linija u odnosu na herbicide u jakoj zavisnosti i od klimatskih uslova staništa, ukazuje na obaveznu opreznost pri primeni ovih herbicida u semenskoj proizvodnji ovog useva.
PB - Herbološko društvo Srbije
T2 - Acta herbologica
T1 - The manifestation of symptoms of herbicide (Sulfonylurea) phytotoxic effects in their application in seed maize crop
T1 - Ispoljavanje simptoma fitotoksičnog delovanja herbicida (Sulfonilurea) kod primene u semenskom usevu kukuruza
VL - 15
IS - 1
SP - 35
EP - 46
ER - 
@article{
author = "Stefanović, Lidija and Simić, Milena and Milivojević, Milivoje and Mišović, Miroljub",
year = "2006",
url = "http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/110",
abstract = "Effects of three sulfonylurea herbicides on 82 commercial maize inbreds, developed by the Maize Research Institute, Zemun Polje, were encompassed by the present study. Fifty six of the total number of inbreds were self-pollination ones derived in spatial isolation (PL), while the rest of 26 were inbred combinations (KL). The trial under production conditions was set up on degraded chernozem in Zemun Polje during 1997 and 1998. In 1997, the percentage of malformed plants was established for each inbred and each treatment. In 1998, phytotoxicity was determined only by the EWRC estimate. The highest percent of plants with leaf color change (45.63 %), occurring ten days upon the herbicide application (1st estimate), was observed in the treatment with rimsulfuron in 1997. The percent of injured plants in a sense of color change was on the average lower in inbred combinations (KL) than in PL inbred lines. The number of plants characterized by twisting and bending of the above ground parts was also on the average significantly lower. Injures of plants treated with primisulfuron-methyl, although the mildest, remained till the end of the growing season. The levels of phytotoxicity in PL inbreds, determined by the EWRC estimate, were higher in 1998 than 1997 and on the average ranged from 4.78 to 4.92, pointing out that plants were slightly to moderately injured., Ispitivan je uticaj tri herbicida grupe sulfonilurea na 82 komercijalne linije kukuruza Instituta za kukuruz. Od ukupnog broja ispitivanih linija, 56 su samooplodne linije iz prostorne izolacije (PL) i 26 kombinacije linija (KL). Ogled je postavljen u proizvodnim uslovima, na zemljištu tipa degradirani černozem u Zemun Polju tokom 1997 i 1998. godine. U 1997. godini na svim varijantama ogleda utvrđivan je procenat deformisanih u odnosu na ukupan broj biljaka, za svaku liniju i svaki tretman. U 1998. godini korišćena je samo EWRC ocena fitotoksičnosti. Za svaki tretman obračunate su prosečne vrednosti dobijenih rezultata i odstupanje od proseka (SD). Simptomi oštećenja biljaka linija tretiranih sulfonilurea herbicidima ispoljavala su se u pojavi različitih simptoma, koji su se sastojali u promeni boje listova i pojavi uvrnuća nadzemnog dela. Promena boje nadzemnog dela se najčešće manifestovala u vidu crvene ili žute boje listova tretiranih biljaka. Kod osetljivih genotipova, intenzitet ovih promena je tako jak da dolazi do sušenja cele biljke. Najveći procenat biljaka sa promenom boje nadzemnog dela deset dana po primeni herbicida (prva ocena) uočen na tretmanu rimsulfuronom (45,63 %). Procenat oštećenja biljaka tipa promene boje kod kombinacija linija (KL) je u proseku manji u odnosu na samooplodne PL linije. Broj biljaka kod kojih su utvrđene deformacije tipa uvrnuća nadzemnog dela biljaka je u proseku bio znatno manji. Oštećenja biljaka tretiranih sa primisulfuron-metilom, iako najmanja, zadržavaju se do kraja vegetacionog perioda. Vrednosti EWRC ocena fitotoksičnosti kod PL linija u 1998. godini su veće u odnosu na 1997. godinu i u proseku su se kretale od 4,78 do 4,92. što ukazuje na to da su oštećenja biljaka laka do umerena. Rezultati ukazuju da postoji mogućnost primene sulfonilurea herbicida kod otpornih linija kukuruza. ččinjenica da je osetljivost linija u odnosu na herbicide u jakoj zavisnosti i od klimatskih uslova staništa, ukazuje na obaveznu opreznost pri primeni ovih herbicida u semenskoj proizvodnji ovog useva.",
publisher = "Herbološko društvo Srbije",
journal = "Acta herbologica",
title = "The manifestation of symptoms of herbicide (Sulfonylurea) phytotoxic effects in their application in seed maize crop, Ispoljavanje simptoma fitotoksičnog delovanja herbicida (Sulfonilurea) kod primene u semenskom usevu kukuruza",
volume = "15",
number = "1",
pages = "35-46"
}
Stefanović, L., Simić, M., Milivojević, M.,& Mišović, M. (2006). Ispoljavanje simptoma fitotoksičnog delovanja herbicida (Sulfonilurea) kod primene u semenskom usevu kukuruza.
Acta herbologicaHerbološko društvo Srbije., 15(1), 35-46.
Stefanović L, Simić M, Milivojević M, Mišović M. Ispoljavanje simptoma fitotoksičnog delovanja herbicida (Sulfonilurea) kod primene u semenskom usevu kukuruza. Acta herbologica. 2006;15(1):35-46
Stefanović Lidija, Simić Milena, Milivojević Milivoje, Mišović Miroljub, "Ispoljavanje simptoma fitotoksičnog delovanja herbicida (Sulfonilurea) kod primene u semenskom usevu kukuruza" 15, no. 1 (2006):35-46

Selectivity of the sulfonylurea herbicide group in the crop of maize inbred lines

Milivojević, Milivoje; Stefanović, Lidija; Husić, Ivan; Simić, Milena; Hojka, Zdravko

(Privredni pregled, Beograd, 2003)

TY - JOUR
AU - Milivojević, Milivoje
AU - Stefanović, Lidija
AU - Husić, Ivan
AU - Simić, Milena
AU - Hojka, Zdravko
PY - 2003
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/63
AB - The selectivity of the nicosulfuron, primisulfuron-methyl and rimsulfuron herbicides in relation to 20 PL maize inbred lines was monitored. Obtained results were compared with the untreated control. The following parameters were measured during the growing period: plant height (cm): ear height (cm) leaf width at the ear bottom (cm): tassel length (cm); number of primary tassel branches; grain yield at the and of growing season (t/ha) and grain moisture percentage (%). The effects of applied herbicides on observed maize inbred lines showed different degrees of selectivity. Average values of estimated parameters for all studied inbreeds differed significantly over applied herbicides. Nicosulfuron was most selective.
AB - U radu je ispitivana selektivnost herbicida nikosulfuron, primisulfuron-metil i rimsulfuron, primenjenih u preporučenim količinama na 20 samooplodnih PL-linija kukuruza na oglednom polju Instituta za kukuruz. Tokom vegetacije mereni su sledeći pokazatelji: visina biljke do vrha metlice (cm); visina biljke do klipa (cm); širina lista u osnovi klipa (cm); dužina metlice (cm) broj primarnih grana metlice. Na kraju vegetacionog perioda meren je prinos zrna kukuruza (t/ha) i procenat vlage u zrnu (%). Dobijeni rezultati su upoređivani sa kontrolom. Primenjeni herbicidi su ispoljili različit stepen selektivnosti na ispitivane linije kukuruza. Dobijeni rezultati pokazuju da su se prosečne vrednosti merenih parametara za 20 ispitivanih linija statistički značajno razlikovale u zavisnosti od primenjenog herbicida. Nikosulfuron je ispoljio najveću selektivnost.
PB - Privredni pregled, Beograd
T2 - Pesticidi
T1 - Selectivity of the sulfonylurea herbicide group in the crop of maize inbred lines
T1 - Selektivnost herbicida grupe sulfonilurea u usevu samooplodnih PL-linija kukuruza
VL - 18
IS - 3
SP - 187
EP - 194
DO - 10.2298/PIF0303187M
ER - 
@article{
author = "Milivojević, Milivoje and Stefanović, Lidija and Husić, Ivan and Simić, Milena and Hojka, Zdravko",
year = "2003",
url = "http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/63",
abstract = "The selectivity of the nicosulfuron, primisulfuron-methyl and rimsulfuron herbicides in relation to 20 PL maize inbred lines was monitored. Obtained results were compared with the untreated control. The following parameters were measured during the growing period: plant height (cm): ear height (cm) leaf width at the ear bottom (cm): tassel length (cm); number of primary tassel branches; grain yield at the and of growing season (t/ha) and grain moisture percentage (%). The effects of applied herbicides on observed maize inbred lines showed different degrees of selectivity. Average values of estimated parameters for all studied inbreeds differed significantly over applied herbicides. Nicosulfuron was most selective., U radu je ispitivana selektivnost herbicida nikosulfuron, primisulfuron-metil i rimsulfuron, primenjenih u preporučenim količinama na 20 samooplodnih PL-linija kukuruza na oglednom polju Instituta za kukuruz. Tokom vegetacije mereni su sledeći pokazatelji: visina biljke do vrha metlice (cm); visina biljke do klipa (cm); širina lista u osnovi klipa (cm); dužina metlice (cm) broj primarnih grana metlice. Na kraju vegetacionog perioda meren je prinos zrna kukuruza (t/ha) i procenat vlage u zrnu (%). Dobijeni rezultati su upoređivani sa kontrolom. Primenjeni herbicidi su ispoljili različit stepen selektivnosti na ispitivane linije kukuruza. Dobijeni rezultati pokazuju da su se prosečne vrednosti merenih parametara za 20 ispitivanih linija statistički značajno razlikovale u zavisnosti od primenjenog herbicida. Nikosulfuron je ispoljio najveću selektivnost.",
publisher = "Privredni pregled, Beograd",
journal = "Pesticidi",
title = "Selectivity of the sulfonylurea herbicide group in the crop of maize inbred lines, Selektivnost herbicida grupe sulfonilurea u usevu samooplodnih PL-linija kukuruza",
volume = "18",
number = "3",
pages = "187-194",
doi = "10.2298/PIF0303187M"
}
Milivojević, M., Stefanović, L., Husić, I., Simić, M.,& Hojka, Z. (2003). Selektivnost herbicida grupe sulfonilurea u usevu samooplodnih PL-linija kukuruza.
PesticidiPrivredni pregled, Beograd., 18(3), 187-194.
https://doi.org/10.2298/PIF0303187M
Milivojević M, Stefanović L, Husić I, Simić M, Hojka Z. Selektivnost herbicida grupe sulfonilurea u usevu samooplodnih PL-linija kukuruza. Pesticidi. 2003;18(3):187-194
Milivojević Milivoje, Stefanović Lidija, Husić Ivan, Simić Milena, Hojka Zdravko, "Selektivnost herbicida grupe sulfonilurea u usevu samooplodnih PL-linija kukuruza" 18, no. 3 (2003):187-194,
https://doi.org/10.2298/PIF0303187M .
2

Manifestation of symptoms of herbicide (sulfonylurea) phytotoxic effects after treatment of seed maize crop

Stefanović, Lidija; Simić, Milena; Milivojević, Milivoje; Mišović, Mioljub

(Herbološko društvo Srbije, 2001)

TY - JOUR
AU - Stefanović, Lidija
AU - Simić, Milena
AU - Milivojević, Milivoje
AU - Mišović, Mioljub
PY - 2001
UR - http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/25
AB - Effects of three sulfonylurea herbicides on 82 commercial maize inbreds, developed at the Maize Research Institute, Zemun Polje, were investigated. Fifty- six of the total number of inbreds were self-pollinating ones obtained in spatial isolation (PL), while the remaining 26 were inbred combinations (KL). The trial was set up in production conditions on a degraded chernozem soil at Zemun Polje during 1997 and 1998. In 1997, the percentage of malformed plants was established for each inbred and each treatment. In 1998, phytotoxicity was determined only by the EWRC estimate. The highest percentage of plants with leaf color change (45.63 %), occurring ten days after herbicide application (1st estimate), was found in the treatment with rimsulfuron in 1997. The percentage of plants undergoing color change was lower on the average in inbred combinations (KL) than in PL inbred lines. The number of plants characterized by twisting and bending of the above- ground parts was also significantly lower on the average. Injuries of plants treated with primisulfuron-methyl, although slightest, remained till the end of the growing season. The levels of phytotoxicity in PL inbreds, determined by EWRC estimate, were higher in 1998 than in 1997 and ranged from 4.78 to 4.92 on the average, showing that plants were slightly to moderately injured.
AB - Ispitivan je uticaj tri herbicida grupe sulfonilurea na 82 komercijalne linije kukuruza Instituta za kukuruz. Od ukupnog broja ispitivanih linija, 56 su samooplodne linije iz prostorne izolacije (PL) i 26 kombinacije linija (KL). Ogled je postavljen u proizvodnim uslovima, na zemljištu tipa degradirani černozem u Zemun Polju tokom 1997 i 1998. godine. U 1997. godini na svim varijantama ogleda utvrđivan je procenat deformisanih u odnosu na ukupan broj biljaka, za svaku liniju i svaki tretman. U 1998. godini korišćena je samo EWRC ocena fitotoksičnosti. Za svaki tretman obračunate su prosečne vrednosti dobijenih rezultata i odstupanje od prošeka (SD). Simptomi oštećenja biljaka linija tretiranih sulfonilurea herbicidima ispoljavala su se u pojavi različitih simptoma, koji su se sastojali u promeni boje listova i pojavi uvrnuća nadzemnog dela. Promena boje nadzemnog dela se najčešće manifestovala u vidu crvene ili žute boje listova tretiranih biljaka. Kod osetljivih genotipova, intenzitet ovih promena je tako jak da dolazi do sušenja ćele biljke. Najveći procenat biljaka sa promenom boje nadzemnog delà deset dana po primeni herbicida (prva ocena) uočen na tretmanu rimsulfuronom (45,63 %). Procenat oštećenja biljaka tipa promené boje kod kombinacija linija (KL) je u prošeku manji u odnosu na samooplodne PL linije. Broj biljaka kod kojih su utvrđene deformacije tipa uvrnuća nadzemnog dela biljaka je u prošeku bio znatno manji. Oštećenja biljaka tretiranih sa primisulfuron-metilom, iako najmanja, zadržavaju se do kraja vegetacionog perioda. Vrednosti EWRC ocena fitotoksičnosti kod PL linija u 1998. godini su veće u odnosu na 1997. godinu i u prošeku su se kretale od 4,78 do 4,92. što ukazuje na to da su oštećenja biljaka laka do umerena. Rezultati ukazuju da postoji mogućnost primene sulfonilurea herbicida kod otpornih linija kukuruza. Činjenica da je osetljivost linija u odnosu na herbicide u jakoj zavisnosti i od klimatskih uslova staništa, ukazuje na obaveznu opreznost pri primeni ovih herbicida u semenskoj proizvodnji ovog useva.
PB - Herbološko društvo Srbije
T2 - Acta herbologica
T1 - Manifestation of symptoms of herbicide (sulfonylurea) phytotoxic effects after treatment of seed maize crop
T1 - Ispoljavanje simptoma fitotoksičnog delovanja herbicida (sulfonilurea ) kod primene u semenskom usevu kukuruza
VL - 10
IS - 2
SP - 101
EP - 112
ER - 
@article{
author = "Stefanović, Lidija and Simić, Milena and Milivojević, Milivoje and Mišović, Mioljub",
year = "2001",
url = "http://rik.mrizp.rs/handle/123456789/25",
abstract = "Effects of three sulfonylurea herbicides on 82 commercial maize inbreds, developed at the Maize Research Institute, Zemun Polje, were investigated. Fifty- six of the total number of inbreds were self-pollinating ones obtained in spatial isolation (PL), while the remaining 26 were inbred combinations (KL). The trial was set up in production conditions on a degraded chernozem soil at Zemun Polje during 1997 and 1998. In 1997, the percentage of malformed plants was established for each inbred and each treatment. In 1998, phytotoxicity was determined only by the EWRC estimate. The highest percentage of plants with leaf color change (45.63 %), occurring ten days after herbicide application (1st estimate), was found in the treatment with rimsulfuron in 1997. The percentage of plants undergoing color change was lower on the average in inbred combinations (KL) than in PL inbred lines. The number of plants characterized by twisting and bending of the above- ground parts was also significantly lower on the average. Injuries of plants treated with primisulfuron-methyl, although slightest, remained till the end of the growing season. The levels of phytotoxicity in PL inbreds, determined by EWRC estimate, were higher in 1998 than in 1997 and ranged from 4.78 to 4.92 on the average, showing that plants were slightly to moderately injured., Ispitivan je uticaj tri herbicida grupe sulfonilurea na 82 komercijalne linije kukuruza Instituta za kukuruz. Od ukupnog broja ispitivanih linija, 56 su samooplodne linije iz prostorne izolacije (PL) i 26 kombinacije linija (KL). Ogled je postavljen u proizvodnim uslovima, na zemljištu tipa degradirani černozem u Zemun Polju tokom 1997 i 1998. godine. U 1997. godini na svim varijantama ogleda utvrđivan je procenat deformisanih u odnosu na ukupan broj biljaka, za svaku liniju i svaki tretman. U 1998. godini korišćena je samo EWRC ocena fitotoksičnosti. Za svaki tretman obračunate su prosečne vrednosti dobijenih rezultata i odstupanje od prošeka (SD). Simptomi oštećenja biljaka linija tretiranih sulfonilurea herbicidima ispoljavala su se u pojavi različitih simptoma, koji su se sastojali u promeni boje listova i pojavi uvrnuća nadzemnog dela. Promena boje nadzemnog dela se najčešće manifestovala u vidu crvene ili žute boje listova tretiranih biljaka. Kod osetljivih genotipova, intenzitet ovih promena je tako jak da dolazi do sušenja ćele biljke. Najveći procenat biljaka sa promenom boje nadzemnog delà deset dana po primeni herbicida (prva ocena) uočen na tretmanu rimsulfuronom (45,63 %). Procenat oštećenja biljaka tipa promené boje kod kombinacija linija (KL) je u prošeku manji u odnosu na samooplodne PL linije. Broj biljaka kod kojih su utvrđene deformacije tipa uvrnuća nadzemnog dela biljaka je u prošeku bio znatno manji. Oštećenja biljaka tretiranih sa primisulfuron-metilom, iako najmanja, zadržavaju se do kraja vegetacionog perioda. Vrednosti EWRC ocena fitotoksičnosti kod PL linija u 1998. godini su veće u odnosu na 1997. godinu i u prošeku su se kretale od 4,78 do 4,92. što ukazuje na to da su oštećenja biljaka laka do umerena. Rezultati ukazuju da postoji mogućnost primene sulfonilurea herbicida kod otpornih linija kukuruza. Činjenica da je osetljivost linija u odnosu na herbicide u jakoj zavisnosti i od klimatskih uslova staništa, ukazuje na obaveznu opreznost pri primeni ovih herbicida u semenskoj proizvodnji ovog useva.",
publisher = "Herbološko društvo Srbije",
journal = "Acta herbologica",
title = "Manifestation of symptoms of herbicide (sulfonylurea) phytotoxic effects after treatment of seed maize crop, Ispoljavanje simptoma fitotoksičnog delovanja herbicida (sulfonilurea ) kod primene u semenskom usevu kukuruza",
volume = "10",
number = "2",
pages = "101-112"
}
Stefanović, L., Simić, M., Milivojević, M.,& Mišović, M. (2001). Ispoljavanje simptoma fitotoksičnog delovanja herbicida (sulfonilurea ) kod primene u semenskom usevu kukuruza.
Acta herbologicaHerbološko društvo Srbije., 10(2), 101-112.
Stefanović L, Simić M, Milivojević M, Mišović M. Ispoljavanje simptoma fitotoksičnog delovanja herbicida (sulfonilurea ) kod primene u semenskom usevu kukuruza. Acta herbologica. 2001;10(2):101-112
Stefanović Lidija, Simić Milena, Milivojević Milivoje, Mišović Mioljub, "Ispoljavanje simptoma fitotoksičnog delovanja herbicida (sulfonilurea ) kod primene u semenskom usevu kukuruza" 10, no. 2 (2001):101-112