RIK (Repozitorijum Instituta za kukuruz "Zemun Polje", Beograd) je zajednički digitalni repozitorijum svih zaposlenih iz Instituta za kukuruz "Zemun Polje". RIK omogućava otvoreni pristup publikacijama, kao i ostalim rezultatima nastalim u okviru projekata koje se izvode na Institutu za kukuruz.

Softverska platforma repozitorijuma prilagođena je savremenim standardima koji se primenjuju u diseminaciji naučnih publikacija i kompatibilna je sa međunarodnom infrastrukturom u ovoj oblasti.

Uputstvo za korisnike

Izaberite instituciju radi prikaza pripadajućih dokumenata

Više