РИК (Репозиторијум Института за кукуруз "Земун Поље", Београд) је заједнички дигитални репозиторијум свих запослених из Института за кукуруз "Земун Поље". РИК омогућава отворени приступ публикацијама, као и осталим резултатима насталим у оквиру пројеката које се изводе на Институту за кукуруз.

Софтверска платформа репозиторијума прилагођена је савременим стандардима који се примењују у дисеминацији научних публикација и компатибилна је са међународном инфраструктуром у овој области.

Упутство за кориснике

Изаберите институцију ради приказа припадајућих докумената

Више